Asosiy menu

Yillik hisobotlar

«O’ZDONMAHSULOT» АКЦИЯДОРЛИК КОМПАНИЯСИНИНГ
2017 ЙИЛ ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ЙИЛЛИК ҲИСОБОТИ

24.08.2018

1 ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ
Тўлиқ: «O’ZDONMAHSULOT» Акциядорлик компанияси
Қисқартирилган: «O’ZDONMAHSULOT»АК
Биржа тикерининг номи:  -
2 АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ
Жойлашган ери: Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Шахрисабз кўчаси, 36-уй
Почта манзили: Ўзбекистон Республикаси, 100060, Тошкент ш. Миробод т. Шахрисабз кўчаси, 36-уй
Электрон почта манзили:  info@uzdon.uz
Расмий веб-сайти:  www.uzdon.uz
3 БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ
Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи: Акциядорлик тижорат банки «АГРОБАНК» 
  Бош амалиётлар бошқармаси
Ҳисоб рақами: 2,021E+19
МФО: 394
4 РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ:
рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган: 27.10.2004 йилдаги 1045-рақам
солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР): 201051421
давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар:
МШТ: 144
КТУТ:  11400
ХХТУТ: 97300
МҲОБТ: 1726273
5 ЭМИТЕНТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТИ КЎРСАТКИЧЛАРИ
Устав капиталининг рентабеллик коэффициенти: 0,0028
Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти: 1,0089
Мутлақ ликвидлилик коэффициенти: 0,0001
Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти: 0,2367
Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати: 4,2905
6 ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ
Оддий акциялар бўйича  
бир дона акцияга сўмда: 2,05
бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда: 0,21
Имтиёзли акциялар бўйича  
бир дона акцияга сўмда: -
бир дона акциянинг номинал қийматига фоизда: -
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича  
бир дона қимматли қоғозга сўмда: -
бир дона қимматли қоғознинг номинал қийматига фоизда: -
7 ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ДАРОМАДЛАРНИ ТЎЛАШ ЮЗАСИДАН МАВЖУД ҚАРЗДОРЛИК
Оддий акциялар бўйича  
ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда): -
олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда): -
Имтиёзли акциялар бўйича  
ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда): -
олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда): -
Бошқа қимматли қоғозлар бўйича  
ҳисобот даври якуни бўйича (сўмда): -
олдинги даврлар якуни бўйича (сўмда): -

8 КУЗАТУВ КЕНГАШИ, ТАФТИШ КОМИССИЯСИ ЁКИ ИЖРОИЯ ОРГАНИНИНГ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР
Ўзгариш санаси Ф.И.Ш. Лавозими Эмитентнинг қарор қабул қилган органи Сайланган (тайинланган) / таркибдан чиқарилган (бўшатилган, ваколатларининг муддати тугаган)
  қарор қабул қилинган сана вазифага киришиш санаси
1 28.06.2017 й. - Шерматов Саъди Бахтиярович Зангиота тумани хокими Якка акциядор Кузатув кенгаши аъзоси ваколатларининг муддати тугаган
2 28.06.2017 й. - Абдухамидов Акрамжон Абдувахобович Ўзбекистон Республикаси Давлат рақобат қўмитаси Бошқарма бошлиғи Якка акциядор Тафтиш комиссия аъзоси ваколатларининг муддати тугаган
3 28.06.2017 й. - Камалов Аюбхон Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Бошқарма бошлиғи Якка акциядор Тафтиш комиссия аъзоси ваколатларининг муддати тугаган
4 28.06.2017 й. 28.06.2017 й. Махмудов Бекзод Неъматович Давлат рақобат қўмитаси Бошқарма бошлиғи ўринбосари Якка акциядор Тафтиш комиссияси аъзолигига сайланган
5 28.06.2017 й. 28.06.2017 й. Камбаров Мухаммаджон Аскарович Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Бош иқтисодчи Якка акциядор Тафтиш комиссияси аъзолигига сайланган

9 ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚЎШИМЧА ЧИҚАРИЛГАН ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР ҲАҚИДАГИ АСОСИЙ МАЪЛУМОТЛАР
Эмитентнинг чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган органи: ягона акциядор
Қимматли қоғознинг тури: оддий акциялар
Қимматли қоғозларнинг сони: 11 143 862 дона
Бир дона қимматли қоғознинг номинал қиймати: 1000 сўм
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган санаси: 18.10.2017 йил
Чиқарилишнинг давлат рўйхатидан ўтказилган рақами: Р0739-6
Жойлаштириш шакли: Ёпик обуна               
Жойлаштиришнинг бошланиш санаси: 18.10.2017 йил
Жойлаштиришнинг якунланиш санаси: 17.10.2018 йил

10 ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ЭМИТЕНТ ФАОЛИЯТИДАГИ МУҲИМ ФАКТЛАР
Муҳим факт номи Муҳим факт рақами Муҳим факт юз берган сана Муҳим факт эълон қилинган сана
1 Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар 6 28.06.2017 й. 30.06.2017 й.
2 Кузатув кенгашининг таркибидаги ўзгаришлар 8 28.06.2017 й. 30.06.2017 й.
3 Тафтиш комиссиясининг таркибидаги ўзгаришлар 8 28.06.2017 й. 30.06.2017 й.
4 Қимматли қоғозлар буйича даромадларни ҳисоблаш 32 28.06.2017 й. 30.06.2017 й.
5 Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар 6 25.09.2017 й. 27.09.2017 й.
6 Қимматли қоғозларни чиқариш 25 18.10.2017 й. 19.10.2017 й.

11 БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ
(минг сўмда)
Кўрсаткичлар номи  Сатр коди Ҳисобот даври бошига Ҳисобот даври охирига
1 2 3 4
АКТИВ      
1.       Узоқ муддатли активлар      
Асосий воситалар:      
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) 10 5 074 533 5 461 246
Эскириш суммаси (0200) 11 2 786 101  3 298 288
Қолдиқ (баланс) қиймати (010 011) 12 2 288 432 2 162 958
Номоддий активлар:      
Бошланғич қиймати (0400) 20 663 011 681 791
Амортизация суммаси (0500) 21 179 700 288 056
Қолдиқ (баланс) қиймати (020 021) 22 483 311 393 735
Узоқ муддатли инвестициялар: 30 654 045 723  657 098 435
Қимматли қоғозлар (0610) 40 609 000 088 606 296 078
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) 80 45 045 635 50 802 357
Капитал қўйилмалар (0800) 100    
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950,0960,0990) 120    
1 бўлим жами 130 656 817 466 659 655 128
11. Жорий активлар      
Товар моддий заҳиралар, жами 140 16 742 14 507
Ишлаб чиқариш заҳиралари (1000, 1100, 1500, 1600) 150 16 742 14 507
Келгуси давр харажатлари (3100) 190 8 553 5 781
Дебиторлар, жами 210 1 663 755 867 604
Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларининг қарзи (4120) 240 1 512 816 28 222
Ходимларга берилган бўнаклар 250 913 1 709
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) 260 20 577 107 184
Бюджетга солиқ ва йиғимлар бўйича бўнак тўловлари (4400)  270 8 085 19 148
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) 280 15 933 21 822
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) 300 27 812 8 386
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) 310 77 619 681 133
Пул маблағлари, жами 320 1 566 847  463 684
Ҳисоб китоб счётидаги пул маблағлари (5100) 340 324 359 34 117
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500,5600,5700) 360 1 242 488 429 567
Қисқа муддатли инвестициялар (5800) 370 2 245 215 191 2 728 699 517
11. бўлим бўйича жами 390 2 248 471 088 2 730 051 093
Баланс активи бўйича жами 400 2 905 288 554 3 389 706 221
ПАССИВ      
1.Ўз маблағлари манбалари      
Устав капитали (8300) 410 637 011 147 637 011 147
Резерв капитали (8500) 430 1 373 784 1 505 297
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) 450 8 735 305 9 090 759
Мақсадли тушумлар (8800) 460 1 263 873 1 263 873
1 бўлим бўйича жами 480 648 384 109 648 871 076
11. Мажбуриятлар      
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами 490 15 015 404 35 035 687
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250,7290) 550 15 015 404 35 035 687
Узоқ муддатли қарзлар (7820,7830,7840) 580    
Жорий мажбуриятлар, жами 600 2 241 889 041 2 705 799 458
Шу жумладан жорий кредиторлик қарзлари 601 727 423 715 851
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) 610 273 941 208 248
Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларига қарз (6120) 630    
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) 680 40 761 65 440
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) 700 167 534 139 705
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) 720 198 400 224 061
Қисқа муддатли қарзлар (6820,6830,6840) 740 2 241 161 618 2 705 083 607
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) 760 46 787 78 397
11. бўлим бўйича жами 770 2 256 904 445 2 740 835 145
Баланс пассиви бўйича жами 780 2 905 288 554 3 389 706 221

12 МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ
(минг сўмда)
Кўрсаткичлар номи Сатр коди Ўтган йилнинг шу даврида Ҳисобот даврида
    даромадлар (фойда) харажатлар (зарарлар) даромадлар (фойда) харажатлар (зарарлар)
1 2 3 4 5 6
           
Маҳсулот (товар,иш вахизмат)ларни сотишдан соф тушум 10   х   х
Сотилган маҳсулот (товар,иш ва хизмат)ларнинг таннархи 20 х   х  
Маҳсулот (товар,иш вахизмат)ларни сотишнинг ялпи фойдаси 30 0 0 0 0
Давр харажатлари, жами,шу жумладан 40 х 7 708 713 х 6 712 460
Сотиш харажатлари 50 х   х  
Маъмурий харажатлар 60 х 4 148 675 х 4 075 747
Бошқа операцион харажатлар  70 х 3 560 038 х 2 636 713
Келгусида солиққа тортиладиган базадан чиқариладиган ҳисобот даври харажатлари 80 х   х  
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари 90 236 092 х 902 797 х
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) 100 0 7 472 621 0 5 809 663
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами 110 7 877 856 х 8 419 260 х
Дивидендлар шаклидаги даромадлар 120 7 870 256 х 8 415 866 х
Фоизлар шаклидаги даромадлар 130   х 2 761 х
Узоқ муддатли ижара (лизинг) дан даромадлар 140 7 598 х 633 х
Молиявий фаолият бўйича харажатлар 170 х 0 х 0
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) 220 405 235 0 2 609 597 0
Фавқулодда фойда ва зарарлар 230        
Даромад (фойда) солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) 240 405 235 0 2 609 597 0
Даромад (фойда) солиғи 250 х   х  
Фойдадан бошқа солиқлар ва йиғимлар 260 х   х  
Ҳисобот даврининг соф фойдаси 270 405 235 0 2 609 597 0

13 АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИ НАТИЖАЛАРИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ
Аудиторлик ташкилотининг номи: «ODIL AUDIT» МЧЖ
Лицензия берилган сана: 18.08.2008 йил
Лицензия рақами: 143
Хулоса тури: Ижобий
Аудиторлик хулосаси берилган сана: 18.04.2018 йил
Аудиторлик хулосасининг рақами: Рақамсиз  
Текшириш ўтказган аудитор (аудиторлар)нинг Ф.И.Ш.: Маматов З.Т.
Аудиторлик хулосасининг нусхаси  Илова қилинади

14 ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ТУЗИЛГАН ЙИРИК БИТИМЛАР РЎЙХАТИ
Битим тузилган сана  Контрагент-нинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи Битим предмети Суммаси  Эмитент битим бўйича ким ҳисобланади (товар ва хизматларни олувчи/бегоналаштирувчи)
- - - - - -
15 ҲИСОБОТ ЙИЛИДА АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР БИЛАН ТУЗИЛГАН БИТИМЛАР РЎЙХАТИ
Битим тузилган сана Контрагентнинг Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи Битим предмети Суммаси Эмитентнинг битимлар бўйича қарор қабул қилган органи Битимлар бўйича қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ таърифи 
- - - - - - -

16 АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР РЎЙХАТИ
(ҳисобот йилининг якуни ҳолатига)
Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи Жойлашган ери (яшаш жойи) (давлат, вилоят, шаҳар, туман) Улар аффилланган шахс деб эътироф этилиш асоси Асос (лар) содир этилган сана
1 Ўзбекистон Республикаси  Давлат рақобат қўмитаси Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Ўзбекистон шох қўчаси, 55-уй Устав фондининг 100 фоизига  эгалик қилувчи 31.12.2013 й.
2 Мирзаев Мубин Мухиддинович Ўзбекистон Республикаси Кузатув кенгаши Раиси 24.06.2016 й.
3 Ахмедов Камол Хатамович Ўзбекистон Республикаси Кузатув кенгаши аъзоси 28.06.2017 й.
4 Аминов Рустам Анварович Ўзбекистон Республикаси Кузатув кенгаши аъзоси 20.06.2015 й.
5 Холмуродов Акмал Арсланович Ўзбекистон Республикаси Кузатув кенгаши аъзоси 24.06.2016 й.
6 Каримов Фархад Музафарович Ўзбекистон Республикаси Кузатув кенгаши аъзоси 24.06.2016 й.
7 Обидов Зиёвуддин Нуриддинович Ўзбекистон Республикаси Кузатув кенгаши аъзоси 20.06.2015 й.
8 Хайдаров Сурат Очилович Ўзбекистон Республикаси Бошқарув Раиси 28.06.2017 й.
9 «Qoraqalpoq don mahsulotlari» аksiyadorlik jamiyati Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
10 «Tahiotosh don mahsulotlari» аksiyadorlik jamiyati Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
11 «Qonirat un zavodi» аksiyadorlik jamiyati Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
12 «Андижондонмахсулотлари» акциядорлик жамияти Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
13 «Асака дон махсулотлари» акциядорлик жамияти Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
14 «Qo’rg’ontepa don mahsulotlari» акциядорлик жамияти Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
15 «Buxorodonmahsulotlari» аksiyadorlik jamiyati Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
16 «Kogondonmahsulotlari» аksiyadorlik jamiyati  Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
17 «Коракўлдонмахсулот» акциядорлик жамияти Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
18 «Jizzahdonmahsulotlari» аksiyadorlik jamiyati Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
19 «Zarbdor elevator» аksiyadorlik jamiyati Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
20 «Do’stlik don mahsulotlari» аksiyadorlik jamiyati Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
21 «Qashqadaryodonmahsulotlari» аksiyadorlik jamiyati Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
22 «Дон халк ризки» акциядорлик жамияти Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
23 «Dunyo-М» акциядорлик жамияти Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
24 «Qamashi don qabul qilish» аksiyadorlik jamiyati Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
25 «Navoyidonmahsulotlari» аksiyadorlik jamiyati Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
26 «Qiziltepa un zavodi» аksiyadorlik jamiyati Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
27 «Намангандонмахсулотлари» акциядорлик жамияти Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
28 «Учкўрғон дон махсулотлари» акциядорлик жамияти Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
29 «Поп дон махсулотлари» акциядорлик жамияти Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
30 «Samarqanddonmahsulotlari» акциядорлик жамияти Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
31 «Oqtosh-don» аksiyadorlik jamiyati Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
32 «Juma elevator» аksiyadorlik jamiyati Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
33 «Jomboy don mahsulotlari» аksiyadorlik jamiyati Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
34 «Surxondaryodonmahsulotlari» аksiyadorlik jamiyati Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
35 «Sho’rchi don mahsulotlari» аksiyadorlik jamiyati Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
36 «Ховос дон махсулотлари» акциядорлик жамияти Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
37 «Оқолтин дон махсулотлари» акциядорлик жамияти Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
38 «TDM» аksiyadorlik jamiyati Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
39 «Ohangaron don» аksiyadorlik jamiyati Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
40 «G’alla-Alteg» аksiyadorlik jamiyati Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
41 «Farg’onadonmahsulotlari» аksiyadorlik jamiyati Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
42 «Bag’doddon» аksiyadorlik jamiyati Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
43 «Қува дон махсулотлари» акциядорлик жамияти Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
44 «Qo’qo’n don mahsulotlari» аksiyadorlik jamiyati Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
45 «Хоразмдонмахсулотлари» акциядорлик жамияти Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
46 «Xонқадонмаҳсулотлари» аksiyadorlik jamiyati Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
47 «Шовотдонмахсулотлари» акциядорлик жамияти Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
48 «Боғот дон» акциядорлик жамияти Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
49 «Чимбой дан» масъулияти чекланган жамияти Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
50 «Тўрткўл дон махсулоти» масъулияти чекланган жамияти Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
51 «Косон ДМҚҚ» масъулияти чекланган жамияти Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.
52 «Сариосиё дон» масъулияти чекланган жамияти Ўзбекистон Республикаси Устав фондида 20 ва ундан ортиқ улушига Эмитент эга 31.12.2004 й.Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:                                                         Пулатов Фаррух Жахонгирович

Бош ҳисобчисининг Ф.И.Ш.:                                                                        Игамназаров Муратжан Саттарович

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган
ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:                                                                        Примов Комилжон Каримович2018 yil 13 avgustda yil yakunlari bo'yicha bo'lib o'tgan umumiy yig'ilishning 
2017 yil yakunlari bo‘yicha yillik hisoboti

1

EMITENTNING NOMI

To‘liq:

«O’ZDONMAHSULOT»

Aksiyadorlik kompaniyasi

Qisqartirilgan:

«O’ZDONMAHSULOT» AK

Birja tikerining nomi:

-

2

ALOQA MA’LUMOTLARI

Joylashgan yeri:

O‘zbekiston Respublikasi, 100060, Toshkent shahri, Mirobod tumani, Shaxrisabz ko‘chasi, 36-uy

Pochta manzili:

O‘zbekiston Respublikasi, 100060, Toshkent shahri, Mirobod tumani, Shaxrisabz ko‘chasi, 36-uy

Elektron pochta manzili:

info@uzdon.uz

Rasmiy veb-sayti:

www.uzdon.uz

3

MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA AXBOROT

Muhim faktning raqami:

06

Muhim faktning nomi:

Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar

Umumiy yig‘ilish turi:

yillik

Umumiy yig‘ilish o‘tkazish sanasi:

13.08.2018 y.

Umumiy yig‘ilish bayonnomasi tuzilgan sana:

13.08.2018 y.

Umumiy yig‘ilish o‘tkazilgan joy:

O‘zbekiston Respublikasi, 100060, Toshkent shahri, Mirobod tumani, Shaxrisabz ko‘chasi, 36-uy

Umumiy yig‘ilish kvorumi:

100

Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar

Ovoz berish yakunlari

Yoqlash

qarshi

betaraflar

%

Soni

%

soni

%

soni

1

Kompaniya Kuzatuv kengashining 2017 yildagi ishlari bo‘yicha hisoboti tasdiqlash

100

648155009

-

-

-

-

2

Kompaniyaning 2017 yil yakunlari bo‘yicha yillik hisoboti, yillik Biznes-rejasining bajarilishi bo‘yicha hisoboti hamda Kompaniyani rivojlantirish strategiyasiga erishish bo‘yicha ko‘rilgan chora-tadbirlar to‘g‘risidagi hisobotini tasdiqlash

100

648155009

-

-

-

-

3

Kompaniya halqaro moliyaviy hisobot standartlariga muvofiq tuzilgan 2017 yil uchun moliyaviy hisobotni hamda halqaro audit standartlariga muvofiq 2017 yil uchun o‘tkazilgan audit tekshirish natijalarini ko‘rib chiqish

100

648155009

-

-

-

-

4

Kompaniyaning 2017 yil yakunlari bo‘yicha moliya-xo‘jalik faoliyatini tekshirish natijalari yuzasidan jamiyat Taftish komissiyasining xulosasini ko‘rib chiqish

100

648155009

-

-

-

-

5

2017 yil yakunlari bo‘yicha Kompaniyada korporativ boshqaruv tizimini baholash o‘tkazganligi bo‘yicha mustaqil tashkilotining xulosasini ko‘rib chiqish

100

648155009

-

-

-

-

6

Kompaniyaning 2017 yil yakunlari bo‘yicha olingan sof foydasini taqsimlash

100

648155009

-

-

-

-

8

Kompaniya Taftish komissiyasi azolarini saylash

100

648155009

-

-

-

-

9

Kompaniya Boshqaruv raisi bilan tuzilgan mehnat shartnomasining qayta ko‘rib chiqish

100

648155009

-

-

-

-

10

Kompaniyaning 2018 yilgi faoliyatini milliy va halkaro standartlari bo‘yicha auditorlik tekshiruvini o‘tkazish uchun auditorlik tashkilotini va uning xizmatlari uchun to‘lanadigan haqning eng ko‘p miqdorini belgilash

100

648155009

-

-

-

-

11

Kompaniyaning Kuzatuv kengashi va Taftish komissiyasi a’zolariga kelgusi davr uchun to‘lanadigan haq miqdorlarini belgilash

100

648155009

-

-

-

-

Kompaniya Umumiy yig‘ilishi tomonidan qabul qilingan qarorlarning to‘liq bayoni:

1

Kompaniya Kuzatuv kengashining 2017 yildagi ishlari bo‘yicha hisobotini inobatga olgan holda hisobotni tasdiqlansin

2

Kompaniyaning 2017 yil yakunlari bo‘yicha yillik hisoboti, yillik Biznes-rejasining bajarilishi bo‘yicha hisoboti hamda Kompaniyani rivojlantirish strategiyasiga erishish bo‘yicha ko‘rilgan chora-tadbirlar to‘g‘risidagi hisobotini  tasdiqlansin

3

Kompaniya halqaro moliyaviy hisobot standartlariga muvofiq tuzilgan 2017 yil uchun moliyaviy hisobotni tasdiqlansin.

Halqaro audit standartlariga muvofiq 2017 yil uchun o‘tkazilgan audit tekshirish natijalarini ma’lumot uchun qabul qilinsin

4

Kompaniyaning 2017 yil yakunlari bo‘yicha moliya-xo‘jalik faoliyatini tekshirish natijalari yuzasidan jamiyat Taftish komissiyasining xulosasini inobatga olinsin

5

2017 yil yakunlari bo‘yicha Kompaniyada korporativ boshqaruv tizimini baholash o‘tkazganligi bo‘yicha mustaqil tashkilotning xulosasi ma’lumot uchun qabul qilinsin

6

Kompaniyaning 2017 yil yakunlari bo‘yicha olingan sof foyda quyidagi tartibda taqsimlansin:

5 foizi - zahira fondiga;

10 foizi - O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahqamasiining 2018 yil 12 yanvardagi «Ilmiy-innovatsion ishlanma va texnologiyalarni ishlab chiqarishga tadbiq etishning samarali mexanizmlarini yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi 24-sonli qaroriga  asosan kompaniyada tashkil etilgan Innovatsion faoliyatni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasiga;

50 foizi - 2017 yil yakunlari bo‘yicha dividend to‘lovlariga hamda dividendni to‘lashni yagona aksiyadori qaror qabul qilingan sanasidan boshlab 60 kun mobaynida o‘rnatilgan tartibda pul o‘tkazish yo‘li bilan amalga oshirish;

33,41 foizi keyinchalik kompaniya ustav fondini ko‘paytirish sharti bilan kompaniyani rivojlantirishga

7

Jamiyat Kuzatuv kengashi a’zoligiga Mirzaev Mubin Muxiddinovich, Karimov Farxad Muzafarovich, Sharipov Najmiddin Shuxratovich, Yusupxodjaev Asil Agzamovich, Karimov Anvar Rasulovich va Diyarov Akbar Saitqulovichlar saylansin

8

Taftish komissiya a’zoligiga Sofarov Shuxrat O‘ralovich, Esirgapov Faxriddin Yunus o‘g‘li va Kambarov Muxammadjon Askarovich saylansin.

9

Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 25 iyuldagi 578-sonli qarori bilan S.O.Haydarov lavozimidan ozod etilgani sababli u bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilinsin.

Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 28 iyuldagi 589-sonli qaroriga muvofiq Farrux Jaxongirovich Pulatov kompaniya Boshqaruvi raisi etib tayinlansin va u bilan mehnat shartnomasi tuzilsin

10

Kompaniya 2018 yilgi faoliyatini milliy va halqaro standartlari bo‘yicha auditorlik o‘tkazish uchun «PROM-AUDIT» MChJ auditorlik tashkilotini etib belgilansin.

Auditorlik tekshiruvi uchun xizmatlariga to‘lanadigan haqning eng ko‘p miqdorini milliy standartlari bo‘yicha 4 mln.so‘m miqdorida, halkaro standartlari bo‘yicha esa  5 mln.so‘m miqdorida belgilansin

11

Kompaniyaning Kuzatuv kengashi va Taftish komissiyasi a’zolariga kelgusi davr uchun joriy foydasi hisobidan haq miqdorlari belgilansin.

 

Kuzatuv kengashi a’zolarini saylash:

Kandidatlar to‘g‘risida ma’lumot

Ovozlar soni

F.I.Sh.

Ish joyi

Ularga tegishli aksiyalar

soni

turi

1

Mirzaev

Mubin 

Muxiddinovich

Iqtisodiyot vazirligi

-

-

648155009

2

Karimov

 Farxad 

 Muzafarovich

Qimmatli qog‘ozlar markazi

-

-

648155009

3

Sharipov 

Najmiddin 

Shuxratovich

Davlat raqobat qo‘mitasi

-

-

648155009

4

Yusupxodjaev

Asil

Agzamovich

Qimmatli qog‘ozlar Markaziy depozita-riysi

-

-

648155009

5

Karimov

Anvar 

Rasulovich

Moliya vazirligi

-

-

648155009

6

Diyarov

Akbar 

Saitqulovichlar

Vazirlar mahqamasi

-

-

648155009

Ustavga kiritilayotgan o‘zgartirish va (yoki) qo‘shimchalarning matni

 

 

28.06.2017 da bo'lib o'tgan 2016 yil yakunlari -  Hisobotni ko'chirib olish