Asosiy menu

Standartlashtirish va mahsulot sifati

Ishlab chiqariladigan mahsulotlar
 
Mahsulotlar nomi Me'yoriy hujjatlar 
1 Oliy navli un  O'z Dst 1104:2021
2 Birinchi navli un  O'z Dst 1104:2021
3 Ikkinchi navli un  O`z Dst 1313:2009
4 Bug'doy unidan non mahsulotlari  ГОСТ 27842-88
5 Bulochka mahsulotlari  ГОСТ 27844-88
6 Makaron mahsulotlari  O`z Dst 992:2012
7 Omuxta yem mahsulotlari  Tsh 8-95:2012
8 Arpa yormasi ГОСТ 5784-60
9 Manniy yormasi ГОСТ 7022-97