Asosiy menu

Iqtisodiy islohotlarning borishi va ijtimoiy- iqtisodiy rivojlantirish prognoz ko‘rsatkichlari

2021 yil III choragida amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar natijalari


Iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish natijasida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish, moliyaviy ahvolni yaxshilash, davlat budjeti va budjetdan tashqari maqsadli jamg‘armalarga to‘lovlarni amalga oshirishda ijobiy natijalarga erishildi.
     2021 yil III choragiga ko’ra sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi o‘sish sur’ati 103,1 foizni, xalq iste’mol tovarlari ishlab chiqarish o‘sish sur’ati 103,8 foizni tashkil etdi.
      Natura ko‘rinishida esa, un ishlab chiqarish 94,4 foizni, omuxta yem 98,1 foizni tashkil etdi.


Un mahsulotlari ishlab chiqarish dinamikasiOmuxta yem ishlab chiqarish dinamikasiSanoat mahsulotlari ishlab chiqarish dinamikasi

Xalq iste’mol tovarlari ishlab chiqarish dinamikasi

2021 yil  III choragida ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari

2021 yil I chorak hisobotini ko'chirib olish

2020 yil hisobotini ko'chirib olish