Asosiy menu

Iqtisodiy islohotlarning borishi va ijtimoiy- iqtisodiy rivojlantirish prognoz ko‘rsatkichlari

2022 yilda amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar natijalari to‘g‘risida


Iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish natijasida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish, moliyaviy ahvolni yaxshilash, davlat budjeti va budjetdan tashqari maqsadli jamg‘armalarga to‘lovlarni amalga oshirishda ijobiy natijalarga erishildi.
     2022 yilda  sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi o‘sish sur’ati 108,4 foizni, xalq iste’mol tovarlari ishlab chiqarish o‘sish sur’ati 113,2 foizni tashkil etdi.
      Natura ko‘rinishida esa, un ishlab chiqarish 88,9 foizni, omuxta yem 88,9 foizni tashkil etdi.


Un mahsulotlari ishlab chiqarish dinamikasiOmuxta yem ishlab chiqarish dinamikasiSanoat mahsulotlari ishlab chiqarish dinamikasi

Xalq iste’mol tovarlari ishlab chiqarish dinamikasi


2022 yil  ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari